کد خبر: 2049

تاریخ انتشار: 7 شهریور 1399

نمایش رادیویی تنها غنیمت

نمایش رادیویی تنها غنیمت داستان زنی است که در شهر کوفه زندگی می کند و همسر ش در سپاه کوفیان در مقابل امام حسین قرار گرفته است و تصمیم دارد … قسمت یک : قسمت دوم : می پسندم(۶)نمی پسندم(۰)

نمایش رادیویی تنها غنیمت داستان زنی است که در شهر کوفه زندگی می کند و همسر ش در سپاه کوفیان در مقابل امام حسین قرار گرفته است و تصمیم دارد …

قسمت یک :

قسمت دوم :

می پسندم(۶)نمی پسندم(۰)
ارسال دیدگاه