کد خبر: 3864

تاریخ انتشار: 5 مرداد 1402

سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره قیام امام حسین(ع) + کلیپ

به‌گفته شهید حاج‌قاسم سلیمانی، قربانی شدن مهم است اما مهمتر از خود قربانی آن چیزی است که انسان برای آن قربانی می‌شود.  شهید حاج قاسم سلیمانی درباره قیام امام حسین(ع) معتقد بود آن چیزی که انسان برای آن قربانی می‌شود بسیار مهمتر از خود قربانی شدن است. شهید حاج‌قاسم سلیمانی در سخنانی، قیام امام حسین(ع) […]

به‌گفته شهید حاج‌قاسم سلیمانی، قربانی شدن مهم است اما مهمتر از خود قربانی آن چیزی است که انسان برای آن قربانی می‌شود.

 شهید حاج قاسم سلیمانی درباره قیام امام حسین(ع) معتقد بود آن چیزی که انسان برای آن قربانی می‌شود بسیار مهمتر از خود قربانی شدن است.

شهید حاج‌قاسم سلیمانی در سخنانی، قیام امام حسین(ع) و دلیل شهادت این امام معصوم را اینگونه بیان کرد: «این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ قربانی مهم است؛ اما مهمتر از قربانی، آن چیزی است که انسان برای آن قربانی می‌شود. عظمت آن چیزی که برای آن قربانی می‌شود، مهمتر از خود قربانی شدن است.

امام حسین(ع) عظیم است، اما اعظم از امام حسین(ع) آن چیزی است که امام حسین(ع) برای آن قربانی شد. آنچیزی که اعظم از قربانی است و امام حسین(ع) برای آن شهید شد و امیرالمومنین(ع) برای آن شهید شد و همه فرزندان زهرا(س) و امام کاظم(ع) برای آن شهید شدند و هشت هزار شهید ما برای آن شهید شدند، آن اسلام است.»

 

می پسندم(۰)نمی پسندم(۰)
ارسال دیدگاه