امام حسین (ع)

  • چرا امام حسین (ع) زمین محل شهادت خود را خرید؟

    طبق روایات تاریخی، امام حسین (ع) روز سوم محرم، زمین‌های اطراف محل شهادت خود را به مبلغ زیادی خریدند، سپس آن را به همان فروشندگان برگردانده و شرط کردند که زائران را به سمت مزار…

  • حاضریم با امام حسین (ع) باشیم؟

    چقدر مطمئنیم که اگر سکه‌های طلای سرخ را دیدیم حسین (ع) را نفروشیم؟ ما چقدر مطمئنیم که گردن‌هایمان آماده‌ی تیزی شمشیرند؟ آیا مطمئنیم که از هجوم سی هزار نفری سپاه شیاطین نمی‌ترسیم؟ آیا مطمئنیم که…