عقیله بنی‌هاشم

  • چرا به زینب «عقیله بنی‌هاشم» می‌گفتند

    آفتاب جمع زنان «زینب» است. زنی در کمال عمر پنجاه و چند ساله خود. زنی که سال‌ها در مدینه، محفل تفسیر قرآنش روشنایی‌بخش دل و دیده زنان و دختران شهر بود. این زن به القاب…