امام حسین(ع)

  • نخستین شعر فارسی در سوگ امام حسین(ع)

    از میان هزاران بیت عاشورایی سروده‌شده در سوگ شهادت امام حسین(ع)، قصیده‌ شاعری که ابتدا در مدح شاهان می‌سرود، به عنوان نخستین شعر عاشورایی فارسی شناخته می‌شود. به گزارش ایسنا، آغاز سرودن شعر عاشورایی به…

  • شعر مشفق کاشانی برای امام حسین(ع)

    امیر قافله دشت کربلاست حسینبه راه بادیه عشق، آشناست حسین ببین که در پی قربان شدن به تیغ ستمچو نخل سر زده از باغ کربلاست حسین… به قامتی شرف‌آموز آسمان بلندستاده در بر شمشیر کینه…

  • چرا امام حسین(ع) یاری می‌طلبید؟

    گفت یا ابن رسول الله، اگر یاری‌ات کنم، اول کسی باشم که جانم قربانت کنم اما این اسبم را تقدیمت کنم که به خدا هر وقت سوارش شدم هر چه را خواستم دریافتم و هر…