اس ام اس

  • پیامک / اس ام اس تسلیت ماه محرم

    قیامت بی حسین غوغا ندارد”شفاعت بی حسین معنا ندارد”حسینی باش که در محشر نگویند”چرا پرونده ات امضاء ندارد عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت…

  • پیامک های تسلیت ماه محرم

    قیامت بی حسین غوغا ندارد”شفاعت بی حسین معنا ندارد”حسینی باش که در محشر نگویند”چرا پرونده ات امضاء ندارد اس ام اس ماه محرم عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست…