اربعین حسینی

  • موکب‌های اربعین حسینی تماما مردمی هستند

    معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: موکب های اربعین حسینی تماماً مردمی هستند و تاکید ما در اربعین امسال به مواکب ایرانی این است که با موکب های عراقی ترکیب شوند.…