کتاب و مستندات محرم

  • توصیه‌های امام حسین (ع) به حضرت زینب و رباب

    امام حسین (ع) در روزهای منتهی به روز عاشورا اشعاری با مضمون شهادت و رسیدن به لقای خداوند سرود. در این زمان بانوان حرم شنیدند و از خود واکنش نشان دادند. کاروانیان امام حسین علیه…

  • «شصت پرسش اعتقادی» برای کودکان

    «شصت پرسش اعتقادی» نوشته سیدرضا طباطبایی به عنوان یکی از کتاب‌های طرح مطالعاتی محرم انتخاب شده است. به گزارش ایسنا، نمایشگاه کتاب در هیئت‌های مذهبی برتر سراسر کشور با عنوان طرح «حیات حسینی» برگزار می‌شود…