نمایشنامه های رادیویی

  • کتاب گویا (صوتی) «زندگانی امام حسین (ع)»

    باز خوانی کتاب زندگانی امام حسین تالیف زین العابدین رهنما که با صدای گرم بهروز رضوی روایت شده است که آغاز داستان از مرگ معاویه شروع شده و تا شب عاشورا می باشد . قسمت…

  • نمایش رادیویی تنها غنیمت

    نمایش رادیویی تنها غنیمت داستان زنی است که در شهر کوفه زندگی می کند و همسر ش در سپاه کوفیان در مقابل امام حسین قرار گرفته است و تصمیم دارد … قسمت یک : قسمت…