هیئت‌ها

  • احکام محرم | حکم استفاده از برق شهری برای هیئت‌ها

    آیا مى‌توان از برق شهرى براى چراغانى کردن هیئت‌هایی که در ماه محرم برپا مى‌شود استفاده کرد؟ بر اساس آموزه‌های دینی، عمل مستحب زمانی به انسان مؤمن نفع می‌رساند که به واجبات لطمه‌ای نزند. امیرالمؤمنین(ع)…