احکام محرم

  • احکام محرم | آداب ورود هیئت‌های مذهبی به مساجد

    گاهی دسته‌های عزاداری در مسیر عبور خود ممکن است وارد تکایا یا مساجد محله شوند؛ در چنین شرایطی یادگیری آداب و احکام مربوط به مساجد ضرورت می‌یابد. در ایام عزای اباعبدالله (ع) شاهد حرکت‌ با…

  • احکام محرم | حکم استفاده از برق شهری برای هیئت‌ها

    آیا مى‌توان از برق شهرى براى چراغانى کردن هیئت‌هایی که در ماه محرم برپا مى‌شود استفاده کرد؟ بر اساس آموزه‌های دینی، عمل مستحب زمانی به انسان مؤمن نفع می‌رساند که به واجبات لطمه‌ای نزند. امیرالمؤمنین(ع)…

  • احکام محرم | آداب و شرایط صحت نذر

    نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک کند. موضوع “نذر” یکی از مسائل مربوط به…